Bulunan Kayitlar :14829
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Girişimsel Hemoroid Tedavisi Uygulanan Hastaların Yaşadıkları Sorunların Ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi  Tez Burcu Opak Yücel 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Wheelchaır User’S Shoulder Paın Index’İn Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması  Tez Şeyda Yılmaz 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hemodiyaliz Hastalarının Serum Çinko Ve Leptin Düzeyleri İle Protein Enerji Kaybı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Tez Gamze Yurtdaş 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları Ve Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları Tez Gözde Çitak 2017Yazar tarafından 16.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Safra Kesesi Taşı Bulunan Diyabetli Hastalarda Oksidatif Stres Ve Serum Kompleman Protein Düzeyleri  Tez Gözde Çeber 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bedensel Engelli Bilek Güreşçilerinde El Kavrama Kuvveti İle Kol Antropometrik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tez Seydi Ali Tunca 2017Detay Gör/Tam Metin
 Ankara Çankaya Belediyesine Ait Rekreatif Amaçlı Dış Mekân Spor Alanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi  Tez Nasuh Evrim Acar 2017Yazar tarafından 16.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türkiye'de Şirketleşen Ve Halka Arz Edilen Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Ve Mali Performans Analizleri Tez Cihan Ulun 2016Yazar tarafından 16.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ülseratif Kolit Hastalarında Beslenme Durumu, İnflamasyon Belirteçleri Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi  Tez İzzet Ülker 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 İş Stresinin Beslenme Durumu, Yeme Davranışı, Yaşam Doyumu Ve Antropometrik Ölçümler İle İlişkisi: Akademisyen Örneği  Tez Yasemin Çakır 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Kadınların Gebelik Sürecinde Mobil Uygulama Ve Blog Kullanma Durumları Ve Gebeliğe Uyumlarının Saptanması  Tez Sultan Özkan 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Gebelik Süresince Postüral Stabilizasyon Ve Fiziksel Aktivite Düzeyinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi  Tez Şeyda Sancar 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Gebelerde Huzursuz Bacak Sendromu Ve Yaşam Kalitesi Tez Pınar Akbaş 2017Detay Gör/Tam Metin
 El20 Anketi Türkçe Versiyonu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması  Tez Nurten Gizem Tore 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bristol Romatoid Artrit Yorgunluğu Çok Boyutlu Anketi Türkçe Versiyonu, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması  Tez Fulden Sari 2017Detay Gör/Tam Metin
 Artroskopik Menisküs Tamiri Veya Parsiyel Menisektomi Uygulanan Hastalarda Denge, Propriosepsiyon, Kas Kuvveti Ve Fonksiyonel Performansın Değerlendirilmesi  Tez Sevim Beyza Ölmez 2017Yazar tarafından 16.05.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hazırlık Dönemindeki Oryantiring Sporcularına Uygulanacak Kor Kuvvet Antrenmanının Bazı Fiziksel-Fizyolojik Parametrelerine Etkisi Tez Tuğba Cin 2017Detay Gör/Tam Metin
 Hematolojik Kanserli Hastalarda Ruhsal Durum Değerlendirmesi Tez Elif Çalışkan 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ankilozan Spondilit'Li Erkek Hastalarda Torakal Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonu Ve Skapular Kinematik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Tez Oğuzhan Mete 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeyleri Ve Problem Çözme Becerileri  Tez Gülşah Körpe 2017Yazar tarafından 12.11.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır