Bulunan Kayitlar :15153
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Sinemada Seyirci Ve Mekân: Türkiye’de Değişen Sinema Seyir Kültürü Tez Burak Medin 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Asya'nın Küresel Tapınağı: Japon Popüler Kültürü Türkiye'Deki Anime Ve Manga Hayranları Üzerine Bir Alan Araştırması Tez Demet Fırat 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hristiyan Tasvir Sanatında Jan Van Eyck Tez Melike Kırçiçek 2017Detay Gör/Tam Metin
 Zafer Ve Ulus Gazetelerinde Yer Alan Tefrika Romanlarda Siyasal Kimlik İnşası (Batıcılık, Antikomünizm, Antifaşizm) Tez Özge Cengiz 2017Detay Gör/Tam Metin
 Bir İletişim Pratiği Olarak Kamu Diplomasisi: T.C. Başbakanlık Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'Nün Türk Kamu Diplomasisindeki Yeri Tez Serhan Koyuncu 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk Modernleşmesi Ve Gündelik Hayat İlişkisine Sinema Üzerinden Bakmak: 1950'Ler Türk Sinemasında Eğlenme Pratikleri Tez Esra Güngör 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 2000 Yılı Sonrası Hollywood Sinemasında İstanbul Temsilleri Tez Fatih Şahinoğlu 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Postmodern Sinema Bağlamında Türkiye'De Korku Sineması Tez Ümit Terzi 2017Yazar tarafından 14.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Pontos Bölgesi Basamaklı Tünelleri Tez Ahmet Emirhan Bulut 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ebeveynlerde Medya Okuryazarlığı Yeterliliği: Ankara Saha Araştırması Tez Aysel Yıldız 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Türk Anayasalarında Siyasi Partiler Tez Hazan Yazıcı 2015Detay Gör/Tam Metin
 Karikatürlerle 12 Eylül 1980 Askeri Darbe Süreci: Gırgır Ve Çarşaf Dergileri Örneği Tez Ezgi Tural 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ayfer Tunç'Un Romanlarında Şahıslar Dünyası Tez Gonca Şarklı Güvercin 2017Detay Gör/Tam Metin
 Avanzâde Mehmet Süleyman Kültür Ve Edebî Hayatımıza Katkıları  Tez Seher Erdoğan Çeltik 2017Detay Gör/Tam Metin
 Meslek Folkloru Bağlamında Ankara (Ulus-Rüzgarlı) Dolmuşculuğu Tez Metin İpek 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Harb-i Umûmî'de Bağdat (1914-1918) Tez Ramazan Sonat 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 II. Abdülhamid Dönemi Sansürünün Edebiyattaki Yansımaları Tez Ömrüm Işıkay Gürbüz 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bulgar Kaynaklarına Göre Birinci Dünya Savaşı’Nda Bulgaristan Ve Türk-Bulgar İlişkileri Tez Ökkeş Narinç 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Osmanlı Devleti’nden Günümüze Vergilendirme Yetkisinin Dönüşümü Tez Songül Solmaz Macit 2017Yazar tarafından 12.01.2019 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Dış Politika Ekseninde Türk Siyasi Hayatında İdeolojik Tartışmalar (1920-1950) Tez Mehmet Korkud Aydın 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.