Bulunan Kayitlar :14524
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Sosyal bilgiler dersinde öğretmen-öğrenci ilişkisinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi  Tez Çiğdem Kozaner 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Alan bağımlı ve alan bağımsız bilişsel stillerdeki 7.sınıf öğrencilerinin geometri problemi çözme ve matematiksel süreç gelişimlerinin incelenmesi Tez Enise Peker 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının eğitimde Web 2.0 kullanımını etkileyen etmenlerin teknoloji kabul ve kullanımı birleştirilmiş modeli çerçevesinde incelenmesi Tez Benlihan Yermeydan Uğur 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 60 ay ve üzeri okul öncesi eğitim alan çocukların bağlanma stillerinin, ahlaki ve sosyal kural algısı ve sosyal davranışları ile ilişkisinin incelenmesi Tez Elif Aksekili 2017Yazar tarafından 17.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Hazırlıksız konuşma becerisinin B1 seviyesinde kazandırılmasına yönelik yaratıcı drama temelli bir süreç önerisi  Tez Öznur Demirel Kocabaş 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de okul öncesi ve zorunlu eğitimde (İlkokul, ortaokul ve lise kademeleri) uygulanan müzik derslerinin temel boyutlarıyla incelenmesi Tez Onur Aysu 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Bit-koç öğretmen eğitim programı'nın öğretmenlerin söz öncesi dönem Milieu Öğretim Yöntemi'ni uygulamalarında ve down sendromlu çocukların amaçlı iletişim davranışlarını arttırmada etkisinin belirlenmesi Tez Oya Arslan Armutcu 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında bir uygulama Tez Bünyamin Sönmez 2017Yazar tarafından 17.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Ortaöğretim öğrencilerinde bilgisayar destekli öğretimin güncel çevre sorunları ünitesindeki başarılarına etkisi Tez Ümit Ecemiş 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Müzik öğretmenliği eğitiminin Kemal ıİlerici armonisi algısına etkisi Tez Doruk Engür 2017Detay Gör/Tam Metin
 İngilizce dil öğrencilerinin öğrenen özerkliğini pekiştirmek için tersine eğitim Tez Sibel Ediş 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerden İngiltere, Almanya, Fransa ve Finlandiya ile Türkiye'deki ana dili öğretmeni yetiştirme programlarının Karşılaştırılması  Tez Celal Can Çakmakcı 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 TIMSS 2011 çalışmasına katılan türk öğrencilerin matematik başarıları bakımından sınıflandırılması Tez Emel Ilıcan 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi  Tez Merve Başaran 2017Yazar tarafından 17.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Bireysel çalgı flüt eğitiminde ton kavramının incelenmesi  Tez Nimet Sena Özen 2017Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.
 Görsel sanatlar eğitiminin performans görevlerine katkılarına ilişkin öğrenci görüşleri  Tez Ebru Ekici 2017Detay Gör/Tam Metin
 Ankara ili Yenimahalle ilçesi ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin matematik öğreniminde bazı matematik konularında sıfır ile ilgili hata ve kavram yanılgıları Tez Özgür Altoğ 2016Yazar tarafından 17.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Anıtlarla sosyal bilgiler öğretimi (Ankara örneği) Tez Serbülent Buharalı 2017Detay Gör/Tam Metin
 Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin sosyal destek ve akademik başarı açısından incelenmesi  Tez Sinem Fariz 2017Yazar tarafından 17.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır
 Sekizinci sınıf öğrencilerinin genelleme süreçlerine ilişkin düşünme ve anlama yollarının belirlenmesi: DNR tabanlı bir öğretim deneyi Tez Gülçin Oflaz 2017Yazar tarafından 17.09.2018 tarihine kadar erişim kısıtlanmıştır