Bulunan Kayitlar :41
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl Görüntüle
 Türk Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Eğitiminde Analoji Anlayışları  Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin
 Dr. Halil Fikret Kanad ve Odenwald Okulu  Bahri Ata 2006Detay Gör/Tam Metin
 Dr. Hâmit Zübeyr Koşay ve Gölbaşı Türk Köyü Projesi   Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin
 Çankırılı Bir Tarihçi: Mustafa Çağatay Uluçay ve Tarih Eğitimine Katkıları   Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin
 Kıdemli ve Aday Tarih Öğretmenlerinin Tarih Dersini Sevmeyen Lise Öğrencisine Yönelik Yaklaşımları  Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin
 Atatürk, Eğitim ve Altruism  Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin
 Bolulu Bir Etnograf: Ali Naci Eren(1932-1986)   Bahri Ata 1998Detay Gör/Tam Metin
 Okul Dışı Tarih Öğretimi  Bahri Ata 1998Detay Gör/Tam Metin
 Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri  Bahri Ata 1996Detay Gör/Tam Metin
 Üniversite Öncesi Okul Tarih Öğretiminde Siyasi Tarihin Yeri   Bahri Ata 2005Detay Gör/Tam Metin
 19. Yüzyılın Sonlarında Bolu’da Eğitim ve Bolulu Eğitimci Muallim Cevdet  Bahri Ata 1998Detay Gör/Tam Metin
 Huzur Dersleri ve Bolulu Ulema   Bahri Ata 1997Detay Gör/Tam Metin
 Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler  Bahri Ata 2000Detay Gör/Tam Metin
 Bir Hafıza Mekânı Olarak: 18 Mart Günü ve Çanakkale Savaşları  Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin
 İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi'nin Taslak Programının Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar  Bahri Ata 2005Detay Gör/Tam Metin
 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yansıtıcı Soruşturma Geleneği ve Oluşturmacılık Yaklaşımı   Bahri Ata 2006Detay Gör/Tam Metin
 Clio'nun Peşinde Bir Tarihçi: Prof. Dr. Sina Akşin ve Konferansının Ardından  Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin
 Tarihi Mezarlıklar, Eğitim ve Bolu Örneği   Bahri Ata 1998Detay Gör/Tam Metin
 İlköğretimde Atatürkçülük Konularının Öğretimi : Öğrenci Kompozisyonlarında Atatürkçülük   Bahri Ata 1990Detay Gör/Tam Metin
 Yeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İlköğretim 2005 Sosyal Bilgiler Dersi (6, 7. Sınıflar) Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi   Bahri Ata 2007Detay Gör/Tam Metin