Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Nurhan GİRGEÇ

ZİLE PANAYIRI ÜZERİNE HALKBİLİMSEL BİR İNCELEME

A Folkloric Examination on Zile Fair

Türkçe

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK HALKBİLİMİ ANA BİLİM DALI

Doç. Dr. Naciye YILDIZ

2008

Zile Panayırı, gelenek, eglence, alısveris, halk bilimi The Zile Fair, tradition, entertainment, shopping, folklore

 

Bu çalısma, Zile Panayırı’nın geleneksellesme sürecinde geçirdigi degisim ve dönüsümleri incelemek amacıyla hazırlanmıstır. Ancak baslangıcı çok eskilere dayanan bu panayırın geçmisi hakkında yeterli bilgi edinilemedigi için Cumhuriyet dönemindeki geleneksel unsurlar incelenmistir. Zile Panayırı’nın tarihte geçirdigi degisim ve dönüsümler kısaca ele alınmıs ve Zile’de kurulan medeniyetlerin panayır üzerindeki etkisi degerlendirilmistir. Cumhuriyet döneminde ülkede yasanan iktisadî ve sosyo-kültürel degisimlerin panayırı etkiledigi görülmüstür. Zile Panayırı’nın hazırlık sürecinde, panayır organizasyonunun planlanması, panayır tarihinin, süresinin ve panayır yerinin belirlenmesi, tanıtım ve reklam kampanyasının yürütülmesi, konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçların giderilmesi, güvenligin saglanması gibi konular incelenmistir. Yapılan uygulamalar ve bu uygulamaların sürekliliginin Zile Panayırı’nın geleneksellesme sürecine önemli bir katkı sagladıgı düsüncesine varılmıstır. Zile Panayırı’nın kültürel açıdan çözümlemesi çerçevesinde panayır eglenceleri incelenmistir. Cumhuriyet döneminde yapılan panayır eglenceleri, geleneksel eglenceler ile modern eglenceler olarak ele alınmıs, yerel eglenceler ise bu bölümler içinde degerlendirilmistir. Panayır gelenegi içerisinde önemli bir yeri olan eglencelerin, çagın sartlarına göre degiserek devam ettigi görülmüstür. Zile Panayırı, üretimde olusan birikimin tüketildigi bir alısveris ortamıdır. Geleneksellesen bu alısveris ortamının sehrin modernlesmesine katkısı oldugu düsüncesine ulasılmıstır. Zile’de panayıra baglı gelisen el sanatları ve geleneksel meslekler ile yine panayıra baglı üretilen ve panayırla yaygınlasıp imgelesen yiyecekler ve kıs hazırlıklarının panayırla baglantısı incelenmistir. Sonuçta panayırın Zile’nin kültürel dokusunu etkiledigi görülmüstür. Panayır baglamında olusan folklor unsurları tek tek ele alındıgında, ticarî amaçlı kurulan panayırların bir bütün olarak gelenek olusturdugu sonucuna varılmıstır.

 

This study is presented in order to investigate the alteration and the transformation of Zile Fair during the traditional process. There is no enough information about the history of that fair which is originated in old times, so we confined ourselves with studying the traditional elements in the Republic period of Turkey. In this study, it is treated the alteration and the transformation process of Zile Fair, and the effects of the old civilizations in Zile over it. It seemed that in Republic period, the Zile Fair was influenced from the economical and the socialcultural alterations. We examined the titles such as planning the fair organization, determination of the fair date, place and period of that activity, carrying out the campaign of advertisement, solving problems such as, food, drink and encamping, and also ensuring the security, during the preparation process. It concluded that the practices and their continuousness contributed to traditional process of the Zile Fair. It is also treated the entertainments of fair by analyzing the Zile Fair culturally. In this context, the entertainments are classified as the Republic-, the traditional- and the modern ones, and local entertainments are treated into those groups. It seemed that the entertainments, which have an important position into the fair tradition, carry on by changing itself according to the age conditions. The Zile Fair is a trading atmosphere which the accumulation of production is exhausted. It also concluded that this traditional trading atmosphere contributed the town to modernize itself. In this context, it also examined the traditional occupations, hand crafts, the foods which became widespread and an imaginary thing by that fair, and the relation between the winter preparations and that fair organization. Conclusively, it seems that the fair affected the cultural texture of Zile town. If the folkloric elements, which came into existence in the context of fair, is treated one by one, it concludes that the commercial fairs formed entirely a tradition.