Bulunan Kayitlar :10783
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Plazma apelin düzeyi ile koroner kollateral dolaşımı arasındaki ilişki Tez Mehmet Kadri Akboğa 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Çocukluk çağında kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları: Tek merkez deneyimi  Tez Nergiz Öner 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Serum anti-müllerian hormon, bazal fsh düzeyleri ve bazal antral folikül sayımının fertil ve infertil popülasyonda prospektif karşılaştırılması  Tez Şeyma banu Bozkurt 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda sevofluran ve desfluranın karaciğer üzerine etkileri  Tez Volkan Şıvgın 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Opere metastatik olmayan mide kanserli hastalarda sağkalım üzerine etkili faktörler  Tez Pınar Balcı 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Ratlarda uzamış pnömoperitoneumun renal fonksiyonlar üzerine etkisi  Tez Ramazan Kozan 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 35 yaş üstü, ilk siklus ıvf denemesinde fsh değeri <10 ıu/l olan hastalarda kullanılan tedavi protokollerinin karşılaştırılması  Tez Pınar Telli 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Pelvik kitlesi olan kadınlarda serum CA 125 ve he 4 düzeyinin karşılaştırılması Tez Koray Aslan 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ratlarda klorhexidin glukonat ile oluşturulan periton fibrozisi üzerine parikalsitol, NAC ve karvedilolün etkisi Tez Kürşad Öneç 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Prematüre bebeklerde anne sütü protein içeriğinin gestasyonel haftaya ve postnatal haftaya göre değişimi  Tez Kamile Oktay 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Kronik böbrek hastalığında serum YKL-40 ve endotel disfonksiyonu ilişkisi  Tez Gül Sema Yıldıran 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kaf içi ve dışına lidokain uygulamasının ekstübasyon sonrası görülen kardiyovasküler ve solunum sistemi yanıtlarına etkileri  Tez Selin Eyüpoğlu 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Psoriaziste vücut kompozisyon analizi, metabolik sendrom kriterleri ve artritin tedavi ile ilişkisi Tez Funda Tamer 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ratlarda deksmedetomidinin miyokard iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi Tez Abdullah Özer 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (ANTİ-VEGF) bevasizumab tedavisi alan metastatik kolorektal kanserli hastalarda kras mutasyon durumunun tedavi sonuçları ile olan ilişkisi  Tez Aydın Çiltaş 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Çocukluk çağı von willebrand hastalığı ve trombosit fonksiyon bozukluğu olgularında pediatrik kanama skorunun tanısal değeri Tez Fatma Burcu Belen 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında serum serüloplazmin oksidaz aktivitesi, glutatyon seviyesi, oksidatif stres parametreleri ve demir yükünün erken nakil ilişkili komplikasyonlar ve yaşam süresi üzerindeki etkisi Tez Fatma Buğdaycı Başal 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Oral kavite kanserlerinde adenozin deaminaz, ksantin oksidaz, nitrik oksit sentaz ve nitrik oksit aktivite düzeylerinin belirlenmesi Tez Ayça Ant 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Alkol ve madde bağımlılarında şiddet sıklığı ve şiddet özelliklerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması  Tez Ayşegül Tosuner Sevinç 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Omuz SLAP II lezyonlarında muayene görüntüleme ve artrokopi bulgularının korelasyonu  Tez Ahmet Tolga Kütük 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt