Bulunan Kayitlar :11255
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Gündem kurma perspektifinden algı yönlendirme: Alkol düzenlemesi yasası örneği Tez Esra Bozkanat 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 2001 krizi sonrasında bankacılık sektörüne yönelik mali regülasyonlar ve 2008 krizi açısından değerlendirilmesi Tez Süleyman Baran Koyuncu 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkistanlı Ceditçi Abdullah Avlânî - hayatı ve şiirleri Tez Elmurod Kholmaton 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Demokrat Parti iktidarı ve Türk kamuoyu (1950-1960) Tez İsa Yıldırım 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Pers siyasi tarihi (M.Ö. 559-330) Tez Fazlı Atlı 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye’de banka kredileri üzerindeki vergi yükünün ve ekonomik etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi Tez Sadık Ünlü 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Motivasyon açısından örgütsel vizyon algısının önemine ilişkin bir araştırma Tez Yaşar Beril Zengin 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Değişen yerel yönetim anlayışında insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi (Konya Büyükşehir Belediyesi örneği) Tez Şerife Pekküçükşen 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Geç Tunç Çağı’nda Anadolu Myken ilişkileri  Tez Pakize Çağlar 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Kazak hayvan masalları üzerine bir inceleme Tez Burcu Kaya 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 1990’dan günümüze Türkiye ve Azerbaycan edebiyatlarının karşılıklı etkileşimi Tez Nigar Nağıyeva 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Canış Bayış Destanı Moldobasan Musulmankulov varyantı (metin – aktarma – inceleme)  Tez Züleyha Üçay Şentürk 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 II. Körfez Savaşı Ve Irak İran ilişkileri Tez Erkan Mahammed 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen içeriği ile ilişkilendirilmiş bilimin doğası konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimi Tez Hasan Özcan 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 KOSTÜM TASARIMCILARININ TASARIM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER Yayınlanmış Makale EMINE KOCA 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 GİYSİ YÜZEY TASARIMINA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMDA TASARIMCININ ROLÜ Yayınlanmış Bildiri EMINE KOCA 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkısından izole edilen Lactobacillus türlerinin bazı probiyotik özellikleri  Tez Leila Mehrnia 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hidrolik silindirin bulanık mantık yöntemi ile konum kontrolü  Tez Eşref Çınar 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Elektrikli ve elektronik atıkların bertaraf teknolojisi ve floresan lambaları uygulaması Tez İslam Çakır 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 d-ortogonal polinomlar Tez Gülşen Orucova 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt