Bulunan Kayitlar :11245
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 1990’dan günümüze Türkiye ve Azerbaycan edebiyatlarının karşılıklı etkileşimi Tez Nigar Nağıyeva 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Canış Bayış Destanı Moldobasan Musulmankulov varyantı (metin – aktarma – inceleme)  Tez Züleyha Üçay Şentürk 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 II. Körfez Savaşı Ve Irak İran ilişkileri Tez Erkan Mahammed 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen içeriği ile ilişkilendirilmiş bilimin doğası konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimi Tez Hasan Özcan 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 KOSTÜM TASARIMCILARININ TASARIM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER Yayınlanmış Makale EMINE KOCA 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 GİYSİ YÜZEY TASARIMINA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMDA TASARIMCININ ROLÜ Yayınlanmış Bildiri EMINE KOCA 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkısından izole edilen Lactobacillus türlerinin bazı probiyotik özellikleri  Tez Leila Mehrnia 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hidrolik silindirin bulanık mantık yöntemi ile konum kontrolü  Tez Eşref Çınar 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Elektrikli ve elektronik atıkların bertaraf teknolojisi ve floresan lambaları uygulaması Tez İslam Çakır 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 d-ortogonal polinomlar Tez Gülşen Orucova 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Matbaa işletmeleri için bir malzeme ihtiyaç planlama yazılımı geliştirme ve uygulanması  Tez Sena Gencan Acar 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bazı yeni 5-benziltiyo tetrazol ve türevi bileşiklerin sentezi yapılarının aydınlatılması ve biyolojik etkinliklerinin incelenmesi  Tez Burak Bay 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Su bazlı ve stiren akrilik esaslı boyalarda alkali-toprak alkali borat katkılarının alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi Tez Fatime Ökenek 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 DA-DA dönüştürücülerde elektromanyetik uyumluluk sorunları ve çözüm önerileri  Tez Hacer Karagöl 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bazı patojen bakterilerin ekzopolisakkarit (EPS) üretimi ile antibiyotik dirençliliklerinin incelenmesi  Tez Elham Ghaffari 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Mühendislik tasarımı yaklaşımı ile farklı tiplerdeki ev sandalyelerinin mekanik performanslarının değerlendirilmesi Tez Harun Diler 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bir elektronik sistemde kullanılan soğutucu elemanların (kanatçık) hidrodinamik ve ısıl performansının deneysel olarak incelenmesi  Tez Meryem Altınsoy Ayhan 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İmalat unsurlarının bilgisayarla bütünleşik yapay sinir ağları yöntemiyle tanınması  Tez Özgür Güngör 2015Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Gıda ve klinik örneklerden izole edilen koagülaz pozitif ve koagülaz negatif stafilokokların bazı virulens özellikleri ve antibiyotik dirençliliklerinin karşılaştırılması Tez Safiye Akgün 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Fuzzy topolojik uzaylarda kompaktlık Tez Aslı Akşit Kaya 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt