Bulunan Kayitlar :10044
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı hazırlık sınıfı için Avrupa ortak başvuru metnine uygun ve moodle eğitim yönetim sistemi destekli müfredat önerisi Tez Murat Özcan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Moda fotoğrafçılığının sektörel işleyişi ve bu doğrultuda lisans düzeyinde moda fotoğrafçılığı Tez Elif İrem Tekkılıç 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Türkiye’de görme engelliler ortaokullarında öğretmen görüşlerine göre müzik dersi kazanımlarının gerçekleşebilme durumu Tez Zeki Fırat Demirci 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Beden eğitimi ve spor yüksekokulundaki öğrencilerin kinestetik ve duygusal zekâlarının, iç-dış kontrol odaklarının akademik başarılarına etkisi Tez Hande Baba 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 İşbirliğine dayalı öğretim yöntemi ile komut yönteminin futbola özgü beceri öğrenimine etkisinin araştırılması Tez Mihri Barış Karavelioğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 yaygın tarih eğitimi aracı olarak duvar takvimleri üretim süreci, içerik analizi ve kullanım biçimleri Tez Pelin Zeynep Parlak 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Etkili matematik öğretmenine ilişkin ortaöğretim öğrencileri ve ortaöğretim matematik öğretmenlerinin görüşleri (Ankara ili örneği) Tez Mustafa Gök 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim öğrencilerinin futbol branşına yönelik farkındalık düzeylerinin cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi Tez Kezban Gülşen 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde beden eğitimi ve spor sisteminin yapısal analizi Tez Serhat Deniz 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin giyim seçimlerini etkileyen faktörler Tez Nuray Karabulut Doğan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde karşılaştıkları problemlere yönelik ölçek geliştirme çalışması Tez Recep Bozdemir 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Türkiye'de yerel hizmetlerin gerçekleştirilmesinde belediye iktisadi teşebbüslerinin yeri; Ankara Büyükşehir Belediyesi örneği  Tez Gökhan Gülhan 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Eski Mezopotamya'da törenler  Tez Suzan Akkuş Mutlu 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Sosyal güvenlik hukukunda isteğe bağli sigortalılık  Tez Dursun Yılmaz 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde CIF (SIF) satışta tarafların yükümlülükleri  Tez Işınsu Hamşıoğlu 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Türkü kültüründe değişim süreci ve Musa Eroğlu  Tez Mehmet Çevik 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Özel sigortalarda sigorta himayesinin başlayacağı ve sona ereceği anı tayin eden esaslar  Tez Burak Doğan 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Türkiye'nin enerji politikaları ve nükleer gereklilik  Tez Mehmet Emre Çiçek 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hediye ve hediyeleşme (Padişahlara sunulan ve padişahların verdiği hediyeler üzerine bir araştırma) Tez Fatma Ünyay Açıkgöz 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Roland Barthes’da mitlerin okunuşu  Tez Mehmet Fatih Ünal 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt