Bulunan Kayitlar :10768
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (ANTİ-VEGF) bevasizumab tedavisi alan metastatik kolorektal kanserli hastalarda kras mutasyon durumunun tedavi sonuçları ile olan ilişkisi  Tez Aydın Çiltaş 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Çocukluk çağı von willebrand hastalığı ve trombosit fonksiyon bozukluğu olgularında pediatrik kanama skorunun tanısal değeri Tez Fatma Burcu Belen 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında serum serüloplazmin oksidaz aktivitesi, glutatyon seviyesi, oksidatif stres parametreleri ve demir yükünün erken nakil ilişkili komplikasyonlar ve yaşam süresi üzerindeki etkisi Tez Fatma Buğdaycı Başal 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Oral kavite kanserlerinde adenozin deaminaz, ksantin oksidaz, nitrik oksit sentaz ve nitrik oksit aktivite düzeylerinin belirlenmesi Tez Ayça Ant 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Alkol ve madde bağımlılarında şiddet sıklığı ve şiddet özelliklerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması  Tez Ayşegül Tosuner Sevinç 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Omuz SLAP II lezyonlarında muayene görüntüleme ve artrokopi bulgularının korelasyonu  Tez Ahmet Tolga Kütük 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Çölyak hastalarında anemi parametrelerinin değerlendirilmesi ve serum hepsidin düzeyleri ile ilişkisi  Tez Çağlar Keskin 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ratlarda glokom modelinde sistemik ve/veya intravitreal rosuvastatin uygulamasının retinal ganglion hücreleri üzerine nöroprotektif etkisinin değerlendirilmesi Tez Metin Ünlü 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Robotik radikal prostatektomi sonrası prostat üzerindeki sinir demetinin üç boyutlu olarak ortaya konulması (Prostat sinir demetinin haritalanması) Tez Hüseyin Gümüştaş 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Eksudatif tip yaşa bağlı makula dejenerasyonuna bağlı koroid neovaskülarizasyonunun tedavisinde intravitreal anti-VEGF uygulamalarının sonuçları ve komplikasyonları  Tez Sibel Eryiğit 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Romatizmal kalp kapak hastaliklari ile serum hla-b27 ve tnf-alfa düzeyleri arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi  Tez Mustafa Azmi Eyiol 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Horlama hastalarının ses analizlerinin, fizik muayene ve laboratuar bulguları ışığı altında obstrüktif uyku apne sendromu varlığı yönünden değerlendirilmesi  Tez Raşit Cevizci 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Serum IL-12/TGF-Beta1 oranının ateroskleroz yaygınlığı üzerine olan etkisi Tez Hasan Ata Bolayır 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Sıçanlarda oluşturulan pençe ödeminde ozon ve indometazinin antiinflamatuvar ve analjezik etkilerinin karşılaştırılması  Tez Gökce Cinli 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Tam implante edilebilen aktif orta kulak işitme cihazlarının (carina) klinik ve odyolojik sonuçları  Tez Veysel Akif Savaş 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda Apo E gen polimorfizminin nöro-bilişsel işlevlere etkisi Tez Tuğba Bedir Demirdağ 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hiperkalsiüri ve/veya böbrek taşı tanısı almış hastalarda idrar KIM-1, NGAL ve IL-18 düzeylerinin erken böbrek hasarını belirlemedeki rolü  Tez Yaşar Kandur 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kronik otit cerrahisinde; preoperatif, peroperatif özellikler ve postoperatif sonuçların analizi ve bunları etkileyen faktörler  Tez Süleyman Cebeci 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Lipopolisakkarit ile sepsis oluşturulan ratların karaciğer dokularında serbest radikal metabolizmasının incelenmesi; vitamin D'nin etkisi  Tez Mehmet Zahit Çıracı 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Mültipl myelomlu hastalarda ilk sıra tedavinin ikinci küründen sonra değerlendirilen serbest hafif zincir oranlarının tedavi sonuçlarına etkisi  Tez Muhammed Fatih Karakaya 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt