Bulunan Kayitlar :10775
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Ratlarda klorhexidin glukonat ile oluşturulan periton fibrozisi üzerine parikalsitol, NAC ve karvedilolün etkisi Tez Kürşad Öneç 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Prematüre bebeklerde anne sütü protein içeriğinin gestasyonel haftaya ve postnatal haftaya göre değişimi  Tez Kamile Oktay 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Kronik böbrek hastalığında serum YKL-40 ve endotel disfonksiyonu ilişkisi  Tez Gül Sema Yıldıran 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kaf içi ve dışına lidokain uygulamasının ekstübasyon sonrası görülen kardiyovasküler ve solunum sistemi yanıtlarına etkileri  Tez Selin Eyüpoğlu 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Psoriaziste vücut kompozisyon analizi, metabolik sendrom kriterleri ve artritin tedavi ile ilişkisi Tez Funda Tamer 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ratlarda deksmedetomidinin miyokard iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi Tez Abdullah Özer 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (ANTİ-VEGF) bevasizumab tedavisi alan metastatik kolorektal kanserli hastalarda kras mutasyon durumunun tedavi sonuçları ile olan ilişkisi  Tez Aydın Çiltaş 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Çocukluk çağı von willebrand hastalığı ve trombosit fonksiyon bozukluğu olgularında pediatrik kanama skorunun tanısal değeri Tez Fatma Burcu Belen 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında serum serüloplazmin oksidaz aktivitesi, glutatyon seviyesi, oksidatif stres parametreleri ve demir yükünün erken nakil ilişkili komplikasyonlar ve yaşam süresi üzerindeki etkisi Tez Fatma Buğdaycı Başal 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Oral kavite kanserlerinde adenozin deaminaz, ksantin oksidaz, nitrik oksit sentaz ve nitrik oksit aktivite düzeylerinin belirlenmesi Tez Ayça Ant 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Alkol ve madde bağımlılarında şiddet sıklığı ve şiddet özelliklerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması  Tez Ayşegül Tosuner Sevinç 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Omuz SLAP II lezyonlarında muayene görüntüleme ve artrokopi bulgularının korelasyonu  Tez Ahmet Tolga Kütük 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Çölyak hastalarında anemi parametrelerinin değerlendirilmesi ve serum hepsidin düzeyleri ile ilişkisi  Tez Çağlar Keskin 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ratlarda glokom modelinde sistemik ve/veya intravitreal rosuvastatin uygulamasının retinal ganglion hücreleri üzerine nöroprotektif etkisinin değerlendirilmesi Tez Metin Ünlü 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Robotik radikal prostatektomi sonrası prostat üzerindeki sinir demetinin üç boyutlu olarak ortaya konulması (Prostat sinir demetinin haritalanması) Tez Hüseyin Gümüştaş 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Eksudatif tip yaşa bağlı makula dejenerasyonuna bağlı koroid neovaskülarizasyonunun tedavisinde intravitreal anti-VEGF uygulamalarının sonuçları ve komplikasyonları  Tez Sibel Eryiğit 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Romatizmal kalp kapak hastaliklari ile serum hla-b27 ve tnf-alfa düzeyleri arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi  Tez Mustafa Azmi Eyiol 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Horlama hastalarının ses analizlerinin, fizik muayene ve laboratuar bulguları ışığı altında obstrüktif uyku apne sendromu varlığı yönünden değerlendirilmesi  Tez Raşit Cevizci 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Serum IL-12/TGF-Beta1 oranının ateroskleroz yaygınlığı üzerine olan etkisi Tez Hasan Ata Bolayır 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Sıçanlarda oluşturulan pençe ödeminde ozon ve indometazinin antiinflamatuvar ve analjezik etkilerinin karşılaştırılması  Tez Gökce Cinli 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt