Bulunan Kayitlar :10473
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Ortaöğretimde tarih derslerinin öğrencilerin akıl yürütmelerine etkisi: Aksaray ili örneği  Tez Fatma Gültekin 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim 6. sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi  Tez Yeşim Uysal 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Analoji tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi ve bu sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi: 5.sınıf matematik dersi örneği  Tez Funda Zeynep Özcan 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rollerini algılamaları ile eşlerinden gördükleri desteğin çocuklarının sosyal beceri düzeylerine etkisinin incelenmesi  Tez Didem Türkoğlu 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Okuldaki şiddet olayları ile aile içi şiddet ilişkisi  Tez Merve Gonca Çeliktaş 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sınıf öğretmeni adaylarının insan haklarına ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler  Tez Nilgün Dağ 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Anaokullarında erken okuryazarlık çevresinin değerlendirilmesi ve sınıf ortamının çocukların erken okuryazarlık davranışlarına etkisi  Tez Nihan Feyman Gök 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim matematik öğretmen adaylarının lineer cebir dersine yönelik tutumları ve alan dili becerilerinin incelenmesi  Tez Pınar Akyıldız 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Yaratıcı dramanın anlayarak anlatma becerilerinin geliştirilmesine etkisi  Tez Şeyda Özcan 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Ordu, Samsun Tokat Müzelerindeki kese örneklerinin değerlendirilmesi  Tez Firdevs Çakır 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim 6. sınıf matematik öğretim programında yer alan kesirler alt öğrenme alanı kazanımlarının öğretiminde sanal manipülatif kullanımının öğrencilerin başarılarına etkisi  Tez Üzeyir Yeniçeri 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Mikroskop kullanımında ortaöğretim öğrencilerinin öz yeterlik inançlarının incelenmesi  Tez Ayşegül Ünal Baş 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerini eğitimde kullanmada öğretim elemanlarını model alma durumlarının incelenmesi  Tez Gül Ertürk 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İmam hatip ortaokulları 5. sınıflarda Arapça öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri  Tez Seval Gültekin 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 UYAP bilgi sisteminin bilgiyi yaratma, koruma ve transfer etme açısından Adalet Bakanlığı çalışanlarının örgütsel öğrenme sürecine etkisinin incelenmesi: Uzman kullanıcılar üzerinde bir uygulama  Tez Meral Güneş 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin müzakere algılamalarının iş tatmini üzerine etkisi: Ankara Keçiören örneği  Tez Gökhan Coşkun 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Denizli il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve ortaokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin iş doyumunun incelenmesi  Tez Süleyman Karakuzu 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri ve bilişim teknolojileri ile destekleme düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi  Tez Şeyma Büşra Gülen 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Özel eğitim okullarında görev yapan görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin mesleki sorunları  Tez Seçil Kartopu 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Uyum ve hazırlık çalışmaları programının ilk okuma yazmaya hazıroluşluğa etkisi ve uygulamaya ilişkin öğretmen görüşleri  Tez Burak Delican 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt