Bulunan Kayitlar :10864
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Resim-iş eğitimi ana sanat heykel atölyelerinde desen-ön etüt çalışmalarının heykel çalışmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi Tez Umut Reyhanlı 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Basel kriterleri ve kobiler tarafından tarafından algılanmasına yönelik uygulama çalışması Tez Gökhan Sungur 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk ve İslam eserleri müzesinde bulunan Osmanlı dönemine ait takılarının incelenmesi Tez Meltem Karagöz 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hikmet Barutçugil’in ebru sanatındaki yeri ve barut ebrusu Tez Bahar Ok 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi G.S.E Bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalında verilen temel tasarım eğitiminin 4. sınıf öğrencilerinin resim atölye çalışmalarına yansıması Tez Tuğçe Yalnızoğlu 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye Ve çin’deki ilköğretim beden eğitimi dersi öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi Tez Mihriay Musa 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İstanbul tarihi yarımada’nın tarihi çeşmelerinde bulunan motiflerin takı tekniklerinde uygulanması Tez Aliye Kurnaz 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Coğrafya öğretmenlerinin tematik haritalara yönelik görüşleri Tez Bahaddin Şahin 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türk müziğinde temel nazarî bilgiler konulu etkileşimli öğretim yazılımı Tez Elnara Ahmetzade 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Diyaliz hastalarının tıbbi tedavi süreçlerine ek olarak gerçekleştirilen görsel sanatlar çalışmalarına ilişkin bir araştırma Tez Umut Demirel 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Amelî mukâlemât ve temrînât-ı arabiyye’ nin günümüz arapça pratik konuşma kitapları ile karşılaştırılması ve arapça öğretimindeki yeri Tez Arzu Aydın 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Avanos çiniciliğinin incelenmesi Tez Şükran Doğru Gürpınar 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Amatör ve profesyonel erkek futbolcuların karar verme, problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi Tez Abdullah Kürşad Akbulut 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Dinamik geometri yazılımı kullanmanın ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve uzamsal yeteneklerine etkisi Tez Emine Başaran Şimşek 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ortaöğretim 9.sınıf öğrencilerinin elektrik ve manyetizma ünitesine hazır bulunuşluk düzeylerini tespit edecek ölçme aracı geliştirilmesi Tez Sertan Özçifçi 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Almanya' da ilkokullara devam eden Türk öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin nitel bir analizi Tez Gülsün Şahan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Çalışma yaşam kalitesinin çalışanların işlerinden ayrılma niyetlerine etkisi: Otel işletmelerinde bir uygulama Tez Mehmet Tuncer 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 The use of creative drama as an instructional strategy to enhance vocabulary of 7th and 8th grade students in primary schools Tez Cemile Terzier 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim 7. sınıf matematik dersine ait “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde, dinamik geometri yazılımı geogebra’nın kullanımının öğrenci başarısına etkisi Tez Metehan Mercan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ankara il merkezinde bulunan vitrayların incelenmesi Tez Mustafa Kartal 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt