Bulunan Kayitlar :11142
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Profesyonel futbol takımlarında görev yapan yöneticilerin zaman yönetimi Ankara ili örneği  Tez Ahmet Gökçek 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Doğu Karadeniz bölgesindeki Etnoğrafya Müzelerinde bulunan geleneksel işlemelerin incelenmesi  Tez Yeliz Karal Yücekul 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İki boyutlu bir düzlemde üç boyutluluğun sağlanmasında görsel algı etkisinin sanat eğitimi kapsamında incelenmesi  Tez Nergiz Üçüncü 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrenme ürünlerine etkisi  Tez Nurhan Öztürk 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim kurumları ikinci kademede öğrenim gören öğrenci ve görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersine yönelik görüş ve tutumlarının incelenmesi: Kars ili örneği  Tez Özkan Aras 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Görsel kültür kuramının ilköğretim 4. sınıf görsel sanatlar dersinde uygulanması  Tez Rukiye Dilli 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bağlanma stilleri, başa çıkma stratejileri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi  Tez Tuğba Aydoğdu 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Probleme dayalı öğrenmenin ortaokul öğrencilerinin matematik başarısına, matematik özyeterliğine ve problem çözme becerilerine etkisi  Tez Neslihan Usta 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Fatih Projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen ortaöğretim kurumlarında çalışan kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlikleri  Tez Çiğdem Karakaya 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Matematik öğretmenlerinin yanlışa verdikleri dönütlerin öğrenci özgüvenleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi  Tez Mustafa Çevikbaş 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Diyaloğa dayalı öğretim stratejilerinin okuma tutum ve becerilerini geliştirmeye etkisi  Tez Mehmet Karasu 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Yatılı ilköğretim bölge okulu öğrencilerinin yatılı ilköğretim bölge okullarının işleyişine ilişkin görüşleri: Kahramanmaraş ili örneği  Tez Melike Çetinkaya 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ses eğitimi çalışmalarının politikacıların konuşma becerilerine etkisi  Tez Demet Gürhan 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi  Tez Çiğdem Çağlayan Öztürk 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Sanal sınıf uygulaması ve harmanlanmış öğrenme ortamlarının coğrafya dersi başarısı ile derse yönelik tutuma etkisi ve öğrenci görüşleri  Tez Yurdal Dikmenli 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Tarih öğretmenlerinin tarih eğitimindeki yeni yaklaşımlara ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Ankara örneği  Tez Servet Hali 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 2006 yılı okulöncesi eğitim programıyla ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi  Tez Tuğba Oğuz 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Türk ekonomisine etkileri  Tez Salih Kılınç 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Tüketim kültürünün kız meslek lisesi öğrencilerinin üzerindeki etkisinin belirlenmesi: Bağcılar örneği  Tez Çağdaş Çağlar 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 milli eğitim müdürlerinin stratejik liderlik özellikleri araştırması  Tez Bekir Kılınçkaya 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt