Bulunan Kayitlar :10665
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Eşyanın gümrük kıymeti uygulaması ve transfer fiyatlandırması karşısındaki durumunun değerlendirilmesi Tez Utku Karabağ 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 1990 sonrasında ABD ve Karadeniz Tez Vehbi Çıkış 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye’de temel makro ekonomik değişkenler ile yatırımları ve istihdamı teşvik yasalarının istihdam üzerine etkileri Tez Emre Aksoy 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Abd Ve Irak şiileri arasındaki ilişkiler: 2003-2010 dönemi Tez İnci Muratlı Bezirgan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Avrupa Birliği’nin azınlık politikası ve Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’deki azınlıklar Tez Gonca Bahadır 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kamu bankası çalışanlarının iş tatmin düzeyinin ölçümü: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. örneği Tez Ömer Özdemir 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Soğuk savaş sonrası dönemde (1990 – 2010) Türkiye’nin Afrika politikası ve yumuşak güç Tez Bülent Erdil 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 İç savaş sonrası Lübnan’ın Orta Doğu’daki konumu Tez Gülsün Handan Atmaca 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Uluslararası finansal krizlerin ulusal finansal piyasalara olan etkilerinin analizi Tez Oğuzhan Ece 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Ortadoğu’da nükleer gerginlik ve İran-İsrail-ABD ilişkileri Tez Merve Kul 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve iş tatmininin etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması Tez Sabahattin Tekingündüz 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bir turistik çekim merkezi olarak eko köyler ve eko köylere tüketici yaklaşımlarını belirlemeye yönelik bir araştırma Tez Şefik Naci Adalılar 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Duygusal zekâ düzeyi ve is tatmini iliskisinin analizi: Bir uygulama Tez Serap Kale 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Belgesiz kayıt ortamında denetim Tez Mevlüt Özer 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Körfez savaşlarının Türkiye’ye etkileri Tez Cihangir Dumanlı 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 HeL hücre hattında EF-24'ün', taksolün oluşturduğu apoptotik ve anti- proliferatif cevabı üzerine etkisinin araştırılması Tez Işınsu Karaoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 T.longidentantum nabelek bitkisinin izoflavonoitleri yönünden değerlendirilmesi Tez Özlem Ilgıner 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hemşirelerin Braden ve Waterlow basınç ülseri risk değerlendirme ölçeklerine ilişkin görüşleri Tez Pınar Avşar 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Radyasyon uygulanan ratlarda asimetrik dimetil arjinin, homosistein ve D vitamini düzeylerinin incelenmesi Tez Erdem Kahraman 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bireylerin inme risk faktörlerini bilme durumları ve aldıkları önlemlerin belirlenmesi Tez Aydan Eda Urvaylıoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt