Bulunan Kayitlar :12139
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Türk hukukunda tedbir nafakası Tez Pembe Özdemir Kol 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Pers-Grek askeri ve siyasi münasebetleri Tez Cevriye Doğan 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Gabriel Marcel’de somut felsefe Tez Mehmet Boran 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Yasal mal rejiminde denkleştirme alacağı Tez Yasin Işık 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Denizli’nin sosyal ve ekonomik yapısı (Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar) Tez Hümeyra Karabıyık 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Halkbilimsel unsurların tiyatroda kullanılması: ‘‘Ashura’’ adlı gösterimin ‘‘aşure’’ kavramıyla göstergebilimsel ilişkisi Tez Makbule Neslihan Yalma 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 2008 krizi ışığında avrupa borç krizinin Türk imalat sanayii üzerine olası etkileri Tez Hamza Corut 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Esnek çalışma düzenlemelerinin örgütsel bağlılığı sağlamaya etkisi: Başbakanlık örneği  Tez Tolga Şahin 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye ve avrupa Birliği üyesi ülkelerin üretim yapılarının girdi-çıktı analizi ve benzeşme testleri yöntemiyle karşılaştırılması  Tez Oktay Küçükkiremitçi 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Uluslararası girişimcilik yöneliminin proaktiflik boyutu: Küresel doğan işletmeler üzerine bir araştırma Tez Emel Faiz 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Örgütsel bağlılık ile motivasyon arasındaki ilişki: Bir şirket uygulaması  Tez Renginar Yusein 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye'de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin hizmet kalitesi bakımından karşılaştırılması ve uygulanan rekabet stratejileri Tez Ayşe Berceste Meral 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye'de cari açık sorunu ve finansmanında vergi teşvikleri ile dış ticaret üzerinden alınan vergilerin rolü Tez Serkan Kurnaz 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Soğuk savaş sonrası Türk dış politikasında söylem ve eylem: Türkiye-AB ilişkileri Tez Baybars Oğün 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerinde eğitim gereklerinin belirlenmesi Tez Yadigarjon Gayipov 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Orta Asya bölgesinde nükleer silahsızlanma: Kazakistan örneği Tez Assel Ismakhanbetova 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Pozitif muhasebe teorisi ve muhasebe politikalarının seçimine ilişkin ampirik bir çalışma Tez Pınar Okan Gökten 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde reel opsiyon yaklaşımı Tez İsmail Utku Gürtunca 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sağlık durumunu etkileyen faktörlerin CHAID analizi yöntemiyle incelenmesi (ODTÜ örneği) Tez Selman Kızılkaya 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Birincil ve ikincil verilerin kullanımı yoluyla Antalya ili turizm talep tahmini Tez Kadir Gökhan Yılmaz 2013Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt