Bulunan Kayitlar :13027
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Gençlik merkezinde yürütülen kurslara katılan gençlerin iletişim becerisi ve sosyal becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Ankara ili Yenimahalle örneği)  Tez Hüseyin Bilgen 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Paul Pons'un 'La Lutte'(Güreş) İsimli Eserinin Çevirisi ve Kritiği  Tez Neslihan Arıkan 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Masa tenisçilerinde görülen sakatlık türleri ve bu sakatlıkların çeşitli değışkenlere göre incelenmesi  Tez Leyla Alizadeh Ebadi 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ankara Polis Koleji öğrencilerinin boş zaman aktivitelerine yönelik tutumlarının incelenmesi  Tez Zafer Çelik 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Dağcıların stresle başa çıkma tutumlarının karar vermede özsaygı ve karar verme stilleriyle ilişkisi  Tez Burak Kural 2013Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması Tez Vahit Çiriş 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Güreş, boks,taekwondo branşındaki elit düzeydeki sporcuların başarı motivasyonunun çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi Tez Osman Kusan 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 12-14 yaş grubu performans sporuna aday erkek çocukların antropometrik ve motorik özelliklerinin belirlenmesi  Tez Sena Didem Selçuk 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sağkalan lösemili çocukların yaşadıkları sorunların ve semptomların değerlendirilmesi  Tez Tuba Arpaci 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Koroner kalp hastalığı olan hastalarda algılanan sosyal destek ve psikososyal uyum  Tez Tuğba Karataş 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Tip 1 diyabetli çocukların okulda diyabet yönetimiyle ilgili yaşadıkları güçlükler  Tez Sena Tarı 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Yeni 1,3-diarilpirazol kalkon türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi Tez Fikriye Eren 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonrası ebeveynlerin depresyon düzeyinin çocukların yaşam kalitesine etkisi  Tez Zeynep Kisecik 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kamu, özel ve Üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerde örgütsel adalet algısı ve tükenmişlik durumları  Tez Emel Gür 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Planlı ve plansız ortopedi ameliyatlarının hastaların benlik saygısı, beden algısı ve durumluk kaygıları üzerine etkisi  Tez Nursemin Ünal 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 5-lipoksijenaz aktive edici protein (FLAP) inhibitörlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar  Tez Serkan Levent 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Erzincan Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden ulaşılabilen 18 yaş ve üstü bireylerin temel afet bilinci bilgi düzeylerinin saptanması Tez Tuncay Polat 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kemoterapiye bağlı tat alma değişikliği ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması Tez Elif Sözeri 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Yaşlı hastaların ameliyat öncesi dönemde fonksiyonel bağımsızlık düzeylerinin belirlenmesi  Tez Nevra Demir 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Myoma uterı ve normal uterus'ta kas yapısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi  Tez İsmail Ceylan 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt