Bulunan Kayitlar :10657
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Uluslararası finansal krizlerin ulusal finansal piyasalara olan etkilerinin analizi Tez Oğuzhan Ece 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Ortadoğu’da nükleer gerginlik ve İran-İsrail-ABD ilişkileri Tez Merve Kul 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve iş tatmininin etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması Tez Sabahattin Tekingündüz 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bir turistik çekim merkezi olarak eko köyler ve eko köylere tüketici yaklaşımlarını belirlemeye yönelik bir araştırma Tez Şefik Naci Adalılar 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Duygusal zekâ düzeyi ve is tatmini iliskisinin analizi: Bir uygulama Tez Serap Kale 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Belgesiz kayıt ortamında denetim Tez Mevlüt Özer 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Körfez savaşlarının Türkiye’ye etkileri Tez Cihangir Dumanlı 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 HeL hücre hattında EF-24'ün', taksolün oluşturduğu apoptotik ve anti- proliferatif cevabı üzerine etkisinin araştırılması Tez Işınsu Karaoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 T.longidentantum nabelek bitkisinin izoflavonoitleri yönünden değerlendirilmesi Tez Özlem Ilgıner 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hemşirelerin Braden ve Waterlow basınç ülseri risk değerlendirme ölçeklerine ilişkin görüşleri Tez Pınar Avşar 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Radyasyon uygulanan ratlarda asimetrik dimetil arjinin, homosistein ve D vitamini düzeylerinin incelenmesi Tez Erdem Kahraman 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bireylerin inme risk faktörlerini bilme durumları ve aldıkları önlemlerin belirlenmesi Tez Aydan Eda Urvaylıoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Flavopiridolün glioblastoma hücre hatları üzerindeki antiproliferatif etkisi Tez Gözde Çobanoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Akut gastroenteritli 0-5 yaş arası çocuklarda norovirus sıklığının araştırılması Tez Aylin Altay 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Lipopolisakkarit ile indüklenen endotoksemik rat modelinde ketamin, propofol ve ketofol kullanımının inflamasyon ve oksidatif stres üzerine etkisi Tez Abdulkerim Yıldız 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Halk eğitim merkezine devam eden bireylerin hasta güvenliğine ilişkin görüşleri ve tıbbi hatalarla ilgili deneyimleri Tez Ayşe Mülayımoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Tanacetum argenteum (lam.) wılld. subsp. argenteum bitkisinin partenolit yönünden değerlendirilmesi Tez Demet Akalgan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Dışkı örneklerinde blastocystis’in mikroskobik, kültür ve moleküler yöntemlerle araştırılması Tez Gülcan Adıyaman Korkmaz 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ülseratif kolit hayvan modelinde indolamin 2,3-dioksijenaz enzim aktivitesinin incelenmesi Tez Neslihan Bostancı Eker 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarının tedavisinde resveratrol: mitoK ATP kanallarının rolü Tez Mohammadreza Lak Zadeh 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt