Bulunan Kayitlar :10650
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Körfez savaşlarının Türkiye’ye etkileri Tez Cihangir Dumanlı 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 HeL hücre hattında EF-24'ün', taksolün oluşturduğu apoptotik ve anti- proliferatif cevabı üzerine etkisinin araştırılması Tez Işınsu Karaoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 T.longidentantum nabelek bitkisinin izoflavonoitleri yönünden değerlendirilmesi Tez Özlem Ilgıner 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hemşirelerin Braden ve Waterlow basınç ülseri risk değerlendirme ölçeklerine ilişkin görüşleri Tez Pınar Avşar 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Radyasyon uygulanan ratlarda asimetrik dimetil arjinin, homosistein ve D vitamini düzeylerinin incelenmesi Tez Erdem Kahraman 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bireylerin inme risk faktörlerini bilme durumları ve aldıkları önlemlerin belirlenmesi Tez Aydan Eda Urvaylıoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Flavopiridolün glioblastoma hücre hatları üzerindeki antiproliferatif etkisi Tez Gözde Çobanoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Akut gastroenteritli 0-5 yaş arası çocuklarda norovirus sıklığının araştırılması Tez Aylin Altay 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Lipopolisakkarit ile indüklenen endotoksemik rat modelinde ketamin, propofol ve ketofol kullanımının inflamasyon ve oksidatif stres üzerine etkisi Tez Abdulkerim Yıldız 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Halk eğitim merkezine devam eden bireylerin hasta güvenliğine ilişkin görüşleri ve tıbbi hatalarla ilgili deneyimleri Tez Ayşe Mülayımoğlu 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Tanacetum argenteum (lam.) wılld. subsp. argenteum bitkisinin partenolit yönünden değerlendirilmesi Tez Demet Akalgan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Dışkı örneklerinde blastocystis’in mikroskobik, kültür ve moleküler yöntemlerle araştırılması Tez Gülcan Adıyaman Korkmaz 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ülseratif kolit hayvan modelinde indolamin 2,3-dioksijenaz enzim aktivitesinin incelenmesi Tez Neslihan Bostancı Eker 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarının tedavisinde resveratrol: mitoK ATP kanallarının rolü Tez Mohammadreza Lak Zadeh 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Erkeklerdeki semen kalitesindeki değişimin yıllara göre araştırılması Tez Gamze Karababa 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Sağlıklı gönüllü vericilerde G-CSF uygulanması ve kök hücre aferezi işleminin inflamatuar belirleyiciler, oksidatif stres ve antioksidan kapasite üzerine etkisi Tez Çiğdem İlhan 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi Tez Selma Dalbudak 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 2012 Londra olimpiyat oyunları bayanlar voleybol Avrupa kıta elemeleri final etabı müsabakalarında bazı fiziksel ve teknik değişkenlerin başarı ile ilişkisi Tez Çalık Veli Koçak 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi Tez Mahinur Durmuş 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye’ deki kamu hastanelerinde görevli servis sorumlu hemşirelerinin yönetsel yeterliklerinin belirlenmesi Tez Sultan Türkmen 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt