Bulunan Kayitlar :10124
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Erkek infertilitesi olan hastalarda serum ve seminal plazma çinko düzeylerinin sperm parametreleri üzerine etkisi  Tez Ayşen Yücetürk 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Sıçanlarda izofluranın apoptotik etkisine dantrolen ve ketaminin rolü  Tez Seyfi Kartal 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Acil serviste gebeliğin dışlanması ve erken gebelik komplikasyonlarının saptanmasında hasta öyküsü ve gebelik öngörüsü güvenirliliğinin serum beta-hCG düzeyleri ile değerlendirilmesi  Tez Türkan Güven 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Mültipl myelomlu hastalarda tanı anındaki kemik iliği biyopsisinde cd68 ve cd163 ile immunohistokimyasal olarak tayin edilen doku makrofajının prognostik önemi Tez Elif Suyanı 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanılı hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler Tez Gülçin Sarı 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 CGRP reseptör antagonistinin yayılan kortikal depresyonun indüklediği davranışa etkilerinin incelenmesi Tez Aslı Filiz 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Ratlarda oluşturulan karaciğer iskemi ve reperfüzyon modelinde epidural bupivakainin karaciğer hasarına olan etkilerinin karşılaştırılması Tez Zehra Sarıkuş 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Obstrüktif uyku apne sendromu tanısında kullanılan iki farklı tekniğin etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılması Tez Emine Körkuyu Yardımcı 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Pankreas kanserinde oksaliplatin temelli tedavi rejimlerinin değerlendirilmesi  Tez Kerem Deryal 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesiyenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen bebeklerin maruz kaldıkları gürültünün koklear fonksiyonlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi  Tez Serdar Beken 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Baş dönmesi şikayetiyle acil servise başvuran hastalarda Head-thrust (Baş çevirme) testinin periferik ve santral vertigo ayırıcı tanısındaki yeri  Tez Sertaç Güler 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Desfluran, sevofluran ve izofluran anestezisinin orta kulak basıncı ve postoperatif bulantı kusma sıklığına etkisi  Tez Tuba Acun İbiş 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Gazi Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde gerçekleşen endometrial örneklemelerin endikasyonları, histopatolojik dağılımları ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi  Tez Tünay Efetürk 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye’deki acil tıp uzman ve araştırma görevlisi doktorların geriatrik hastalara bakış açısı Tez Aslı Türkay 2012Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Alkol bağımlıları ve eşlerinde evlilik uyumu, bağlanma biçimi ve mizaç karakter özellikleri arasındaki ilişki  Tez Başak Şahin 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Rezidüel latans ve terminal latans indeks değerlerinin kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati tanısındaki yeri  Tez Kübra Mehel Metin 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 HER 2 pozitif erken evre meme kanserli hastaların adjuvan tedavisinde 9 ve 52 haftalık trastuzumab uygulamasının etkinliğinin ve toksisitesinin karşılaştırılması  Tez Önder Tonyalı 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Tiroid otoantikoru pozitif olan invitro fertilizasyon hastalarında prednisolon tedavisinin gebelik hızına etkisi  Tez Şefik Gökçe 2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Transperitoneal laparoskopik nefrektomilerde pedikülün en blok ligasyonu ve postoperatif arteriovenöz fistül olasılığı  Tez Mehmet Sinan Atkın 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Gütf çocuk onkoloji bilim dalı'nda izlenen yumuşak doku sarkomlu olguların değerlendirilmesi  Tez Sevinç Odabaşı Güneş  2012Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt