Bulunan Kayitlar :10034
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Opiyat reseptör polimorfizmi ile madde bağımlılığı ilişkisinin araştırılması  Tez Hülya Türkan 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Yarı iletken nanoparçacık sentezinde yöntem geliştirme ve analitik uygulamaları  Tez Tülay Oymak 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 ABCB1 genindeki genetik polimorfizmler ile Fentanil etkileri arasındaki ilişkinin araştırılması  Tez Elvin Kesimci 2010Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ankara'da iki hastanede uygulanan sarsılmış bebek sendromu önleme programının annelerin bilgi ve tutumları üzerine etkisi  Tez Medine Ayşin Taşar 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ankara ilinde yapılan yuvalanmış vaka kontrol çalışmasında 2009 yılında konjenital hipotiroidi tanısı alan yenidoğanlarda risk faktörleri ve tarama testinin değerlendirilmesi  Tez Hülya Şirin 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ankara ve Kırıkkale’nin kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı görülen ilçe, belde ve köylerinde yaşayan 18 yaş üzeri nüfusun hastalık ve korunma konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi Tez Asiye Çiğdem Şimşek 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Beş yaş altı çocuklarda iştahsızlık örüntüsü  Tez Nilgün Vatandaş 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Maksillada kullanılan farklı geometrilerdeki mikroimplantların sonlu elemanlar analiz yöntemi ile üç boyutlu incelenmesi  Tez İdil Bavbek Karakaya 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Taurin’in endotoksin aracılıklı eNOS, iNOS, MPO ve ksantin oksidaz ekspresyonu üzerine etkisi  Tez Yasemin Aktaş Öztürk 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Oral dağılabilen tablet formülasyonlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi  Tez Emine Tuncay 2010Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Kandidozlu sıçan böbrek dokularında IL-17 gen ifadelenmesinin gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile gösterilmesi Tez Seda Usta 2009Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Elit badminton ve tenis oyuncularının bazı antropometrik özellikleri ve oransal ilişkilerinin karşılaştırılması Tez Yasin Arslan 2009Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Faal futbol hakemlerinin stres kaynaklarının tespiti (Ankara ili örneği) Tez Mustafa Timuçin Çakmak 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bayan öğrencilere uygulanan 8 haftalık temel badminton antrenmanının bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi Tez Ghazwan Karaem Ali 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Çağdaş spor bilincinin oluşmasında spor yöneticilerinin görüşleri Tez Uğur Özer 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ovulasyon indüksiyonunda tuba uterina yapısı Tez Esin Muslu Bal 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Obezite tedavisinde kullanılan fitoterapötikler Tez Ayşe Doğru Çelik 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İnternetten spor ürünleri pazarlamasında tüketici güdüleri ve endişeleri Tez Merve Altun 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Xeranthemum annuum L. üzerinde farmakognozik yönden araştırmalar  Tez Fulya Gülyurdu 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Toplumda bazı sürücülerde trafik kültürü Tez Nuray Ünal 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt