Bulunan Kayitlar :12908
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Öğretim elemanlarını uzaktan eğitime teşvik eden unsurlar: Gazi Üniversitesi örneği  Tez Hasan Umurhan 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Trafik eğitiminde üç boyutlu anaglif bir animasyon filminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi  Tez Yusuf Öztürk 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Md5, ortalama kaydırma ve dıffıe-hellman algoritmaları kullanarak sohbet programlarının güvenliğini artırılması Tez Hussein Mohammad Noor Algolak 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Veri analizi için genişleyebilir bir karar ağacının oluşturulması, web ve mobil uygulamalarının geliştirilmesi  Tez Mevlüt Uysal 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Akut pankreatit hastalarının mortalite risklerinin karar ağacı yöntemi ile belirlenmesi  Tez Zeynep Hilal Gökçen Alıç 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Irak ve Türkiye'de e-devlet uygulamalari ve karşılaştırılması Tez Wadullah Majeed Fadhıl 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türkiye'de açık ders malzemelerinin genel durumu ve bir örnek uygulama  Tez Aydan Şen Baysal 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bilgisayar destekli öğretim ve mobil öğretim için geometri dersinin içeriğinin geliştirilmesi  Tez Zhupar Yechshzhanova 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 5e modeline göre tasarlanan e-öğrenme ortamının kullanılabilirliği  Tez Fulya Torun 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Parçacık sürü optimizasyonu yöntemi ile e-sınav uygulaması  Tez Merve İpek Akşam 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Elektrokardiyogram (ekg) işaretlerinin optik biyotelemetri kullanarak iletimi  Tez Leyla Çakır 2014Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Kurumsal siber güvenliğe yönelik tehditler ve mücadele yöntemleri: Eylem planı örneği  Tez Hakan Yaşar 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Öznitelik seçme ve sınıflandırma algoritmalarını kullanarak sürdürülmüş fonasyon testlerinden web tabanlı parkinson hastalığının teşhisi  Tez Bünyamin Gökpınar 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Veri madenciliği teknikleri ile üstün yetenekli öğrencilerin ilgi alanlarının analizi  Tez Özgün Çöllüoğlu Gülen 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Türk destanlarında büyü ve fal motifi  Tez Mert Can Alemdar 2014Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Kanuni'nin oğlu Şehzade Mustafa vak'ası  Tez Mehmet Koçak 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Mehmet Akif İnan hayatı, sanatı, eserleri Tez Zekai Karakaya 2014Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Enver Behnan Şapolyo: Tarihçiliği, gazeteciliği ve edebi kişiliği  Tez İrşad Sami YUCA 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 İttihat Terakki iktidarı ve Halaskaran-ı Zabitan Grubu (1908-1913) Tez Ayşim Petek Yörükoğlu 2014Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Türk, Rus ve Kazak Hukukunda tacir yardımcıları  Tez Rustam Namazov 2014Detay Gör/Tam MetinDüzelt