Bulunan Kayitlar :9961
Yayın adıYayın TürüYazar adıYıl GörüntüleDüzeltme
 Polianilin / altın nanoçubuk kompozit film elektrot tabanlı elektrokimyasal glikoz sensörünün geliştirilmesi  Tez Ali İhsan Seçkin 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bazı pirazol-3-karboksilik asit ester türevlerinin analjezik ve antiinflamatuvar etki taramaları  Tez İlker Evren 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Antipirin/6-sübstitüe-3(2H)-Piridazinon hibrit türevlerinin analjezik ve antiinflamatuvar etki taramaları  Tez Khatereh Fattahpour Mavaneh  2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 1,5-diarilpirazol-3-propanoik asit türevlerinin analjezik ve antiinflamatuvar etki yönünden taranması  Tez Gökşen Sibel Arkun 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Örgütsel vatandaşlık ve duygusal zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi: Spor yönetiminde GSGM ve Özerk Spor Federasyonları örneği  Tez Yusuf Akyel 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Genel lise ve imam hatip lisesi öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması  Tez Rıdvan Özkan 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Spor örgütlerinde kadın yöneticilerin kariyer engelleri  Tez Feyza Meryem Kara 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Genç voleybolcularda smaçör ve pasör mevki oyuncuları arasındaki reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması  Tez Meltem Binboğa 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ankara 112 Acil sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve iş memnuniyetlerinin değerlendirilmesi  Tez Senem Güneri 2010Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Yeni kamu yönetimi anlayışının spor yönetimine uygulanabilirliğinin spor yöneticileri açısından değerlendirilmesi  Tez İrem Kavasoğlu 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Bazı 3(2H)-Piridazinon ve 1(2H)-Fitalazinon türevlerinin sentezi ve biyolojik etkilerinin incelenmesi  Tez Cem Yamalı 2011Yazar tarafından erişimine izin verilmemiştir.Düzelt
 Pirazol türevi bileşiklerin olası anti kanser aktivitelerinin incelenmesi  Tez Döne Bülbül 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Askeri hastanelerde çalışan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi  Tez Emel Tekin 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ameliyat sonrası hastaların ağrı kontrolüne yönelik hemşirelerden beklentileri ve hemşirelerin ağrılı hastaya yönelik girişimleri  Tez Tuba Yılmazer 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hemşirelerin port kateter bakımına ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması  Tez Nilgün Devrez 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ameliyathanede sıvı dolgulu destek yüzeyi kullanmanın basınç ülserini önlemeye etkisi  Tez Şenay Gül 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Metabolik sendromun patofizyolojisinde santral oksidatif stresin rolü  Tez Bora Palabıyık 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Ürogenital prolapsus tanısı almış kadınlarda yaşam kalitesinin belirlenmesi  Tez Eda Şahin 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Hemşirelik esasları dersi klinik uygulama değerlendirme formu geliştirme çalışması  Tez Atike Nilay Kublashvili  2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt
 Menopoz dönemindeki kadınlarda kaygı düzeyleri ve cinsel doyumun saptanması  Tez Tülay Kavlak 2011Detay Gör/Tam MetinDüzelt